A- A A+
  • main header

  • Untitled 2 01
  • emerald

  • free banner
  • buletin ppans header
  • u pustaka

Piagam Pelanggan Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan

1 : Menguruskan pendaftaran keahlian tidak melebihi 5 minit dengan syarat semua keperluan maklumat telah dilengkapkan
2 : Menjawap pertanyaan rujukan tidak melebihi 10 minit
3 : Menguruskan proses peminjaman dan pemulangan tidak melebihi 3 minit
4 : Menyediakan prasarana yang selesa dan profesional kepada semua pelanggan

Pencapaian Piagam Pelanggan PPANS  sehingga November 2018

 Bil Janji Menepati tempoh masa/standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati tempoh masa/standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
Jumlah menepati standard % menepati standard Jumlah tidak menepati standard % tidak menepati standard
 Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan  
1 Menguruskan pendaftaran keahlian tidak melebihi 5 minit dengan syarat semua keperluan maklumat telah dilengkapkan 1883 100%  tiada tiada 1883
2 Menjawap pertanyaan rujukan tidak melebihi 10 minit 13359 100%  tiada  tiada 13359
3 Menguruskan proses peminjaman dan pemulangan tidak melebihi 3 minit 21556 100%  tiada  tiada 21556
4 Menyediakan prasarana yang selesa dan profesional kepada semua pelanggan / 100%  tiada tiada / 

 

 

 

 

 

 

 


Peratusan Pencapaian Piagam Pelanggan PPANS sepanjang tahun 2018

 Bil. Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
1. Pencapaian Piagam Pelanggan 100%  100% 100%  100%   100% 100%   100% 100%  100%  100%  100%   

 
Jumlah Pencapaian Piagam Pelanggan PPANS sepanjang tahun 2018

 Bil. Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
1. Menguruskan pendaftaran keahlian tidak melebihi 5
minit dengan syarat semua keperluan maklumat
telah dilengkapkan
301 177 256 187 147  75 175  140   107 135  183   
2 Menjawap pertanyaan rujukan tidak melebihi 10 minit 1729  1971 2010  3387 439 569 614 653   675 649  663   
3 Menguruskan proses peminjaman dan pemulangan tidak melebihi 3 minit 339  363 461 1986 1958  1920 2944  2893  2934  2845  2913   
4 Menyediakan prasarana yang selesa dan profesional kepada semua pelanggan /  / /  /  /